0 το προϊόν

Το καλάθι σας είναι άδειο

Συνεχίστε τις αγορές

Προστασία προσωπικών δεδομένων (σημείωση απορρήτου)

 

Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (σημείωση απορρήτου)

 

Βάση για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 1. Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://sahimerdan.net, τη λήψη και την επεξεργασία παραγγελιών και πιο συγκεκριμένα με βάση την ακόλουθη βάση:

 • Ρητή συγκατάθεση που λάβατε από εσάς ως πελάτη.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει της σύμβασης μαζί σας.
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον Διαχειριστή.
 • Για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου μέρους.

 

Σκοποί και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 2. (1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://sahimerdan.net και την επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σκοπών:

 

 • δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση.
 • λογιστικούς σκοπούς.
 • στατιστικούς σκοπούς.

Για τη μεταφορά των αποστολών. Για αυτό χρειαζόμαστε τα ονόματά σας, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση παράδοσης. Η εν λόγω μεταφορική εταιρεία είναι η Speedex; Geniki Τα δεδομένα σας ενδέχεται να φτάσουν στην “Speedex”; “Geniki” για σκοπούς εκτέλεσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 • Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών.
 • τη διασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
 • αποστολή ενημερωτικού δελτίου εάν το επιθυμείτε.

 

(2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια.
 • περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας.
 • συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων.
 • ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων.
 • περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων.
 • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

(3) Κατά την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για την προστασία των ακόλουθων έννομων συμφερόντων:

 • εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους κρατικούς και δημοτικούς φορείς.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας;

 

– Έντυπα συμπληρωμένα και υποβληθέντα από εσάς

 

– Ενδέχεται να συλλέξουμε μια ποικιλία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς της φόρμας:

 

– Συνήθως, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

Τα ονόματά σας;

Κωδικός πρόσβασης;

Κινητό τηλέφωνο;

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Πόλη;

Διεύθυνση για φυσική παράδοση.

Δεδομένα για αλληλογραφία μαζί σας.

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή χρημάτων σε μια παραγγελία.

 

Τι είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

Τέχνη. 3. Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης αγοράς και πώλησης εξ αποστάσεως – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα παροχής της υπηρεσίας, καθώς και μέσω της σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στο Google+ ή στο Facebook.

Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε, ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων θεωρεί ότι επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί η πράξη «Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως» και προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

 • Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με πελάτη ή συνεργάτη – σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με εμπορικό εταίρο ή πελάτη και η διοίκησή του. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρεί ότι η διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τα λαμβάνουν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεωρεί ότι η διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.
 • Άσκηση του δικαιώματος άρνησης ή υποβολής καταγγελίας – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος άρνησης ή καταγγελίας από τον πελάτη. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεωρεί ότι η διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.

 

Τέχνη. 4. (1) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

 • Στοιχεία εγγραφής και παραλαβής του newsletter (ονόματα, e-mail)

⎫ Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριών σε αυτόν, 2) για τους σκοπούς της εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και 3) για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

⎫ Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα – Άρθ. 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας – άρθρο. 6, παράγρ. 1, β. (α) GDPR.

 • Δεδομένα παράδοσης (ονόματα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

⎫ Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως και παράδοση των αγορασθέντων αγαθών, μεταξύ άλλων κατά την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής και ανταλλαγής ή άρνησης των αγορασθέντων αγαθών.

Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – άρθ. . 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR.

 • Δεδομένα από τα προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο (δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες από τα προφίλ σας στο Google+, στο Facebook)

⎫ Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Η επικοινωνία με τον χρήστη και η αποστολή πληροφοριών σε αυτόν και 2) για τους σκοπούς της εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

⎫ Βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω προφίλ κοινωνικού δικτύου, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – άρ. . 6, παράγρ. 1, β. (β) GDPR.

(2) Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 • αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή.
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα.
 • γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

(3) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Διαχειριστή από τα πρόσωπα με τα οποία σχετίζονται.

(4) Η εταιρεία δεν εκτελεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

 

Όρος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 5. (1) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του προφίλ σας σε ηλεκτρονικό κατάστημα ή μόνιμα κατά την υποβολή παραγγελίας χωρίς εγγραφή και έως ότου ο πελάτης διαφωνήσει/αρνηθεί ρητά να αποθηκεύσει τα προσωπικά του δεδομένα. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την επιτυχή ολοκλήρωση, ο Διαχειριστής θα φροντίσει να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλαδή να τα μειώσει σε φόρμα που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).

(2) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, που παρέχονται σε σχέση με ηλεκτρονικές παραγγελίες, για περίοδο 5 ετών με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή σε νομικές ή διοικητικές διαφορές με τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος και τα λογιστικά έγγραφα αποθηκεύονται για τη σχετική προβλεπόμενη από το νόμο περίοδο.

(3) Ο Διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή ενόψει των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή με άλλο τρόπο.

Τέχνη. 6. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων των εμπορικών του εταίρων για την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, για συμμόρφωση με τα έννομα συμφέροντα και τις έννομες υποχρεώσεις του Διαχειριστή και η περίοδος αυτή μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της συναφθείσας σύμβασης.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων προς επεξεργασία

Τέχνη. 7. (1) Ο διαχειριστής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (Ε.Ε. ) 2016/679 (GDPR) .

(2) Ο διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση πρόθεσης μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 8. (1) Εάν δεν επιθυμείτε το σύνολο ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων να συνεχίσει να υφίσταται επεξεργασία από την Εταιρεία για συγκεκριμένους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα στο προφίλ σας ή με αίτημα δωρεάν κειμένου.

(2) Ο Διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητα και την ταυτότητά σας με το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα ζητώντας σας να εισαγάγετε μια διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον ιστότοπο στο γραφείο της Εταιρείας μπροστά από τον υπάλληλο μας.

(3) Με την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία και τη διατήρηση προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προσφερόμενα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.

(4) Εάν υπάρχει μια παραγγελία που υποβάλατε από εσάς και η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Τέχνη. 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Διαχειριστή επιβεβαίωση εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στο προφίλ σας τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παρέχονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Κατόπιν αιτήματος, ο διαχειριστής θα σας παρέχει αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή υπερβολικών αιτημάτων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης ή ολοκλήρωσης

Τέχνη. 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς απευθείας μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο ή υποβάλλοντας αίτημα στον Διαχειριστή.

 

Δικαίωμα διαγραφής (“να ξεχαστεί”)

Τέχνη. 11. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν συντρέχουν οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία.
 • τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της νομοθεσίας κράτους μέλους που ισχύει για τον Διαχειριστή.
 • τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται:

 • να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση.
 • να συμμορφώνεται με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο των κρατών μελών που ισχύει για τον Διαχειριστή ή για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που του ανατίθενται·
 • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς.
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(3) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός σας στη λήθη, η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, εκτός από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να επαληθεύσετε ότι το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε έχει εκπληρωθεί – email, διεύθυνση IP.
 • τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανέναν τρόπο με το πρόσωπό σας.
 • e-mail με το οποίο έχετε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη λήθη, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτημα μέσω του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή με αποστολή αιτήματος μέσω email στον Διαχειριστή.

(5) Ο διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητα και την ταυτότητά σας με το πρόσωπο στο οποίο σχετίζονται τα δεδομένα.

(6) Εάν υπάρχει μια παραγγελία που υποβάλατε από εσάς και η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να ζητήσετε να “ξεχαστεί” είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας.

(3) Διαγράφοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, ο λογαριασμός σας θα γίνει ανενεργός. Φυσικά, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα προσφερόμενα προϊόντα και να κάνετε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να κάνετε νέα εγγραφή.

(7) Ο διαχειριστής δεν διαγράφει τα δεδομένα που έχει νομική υποχρέωση να αποθηκεύσει, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης σε σχέση με νομικές αξιώσεις εναντίον του ή για να αποδείξει τα δικαιώματά του.

 

Δικαίωμα περιορισμού

Τέχνη. 12. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν:

 • αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, για περίοδο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο να περιοριστεί η χρήση τους.
 • Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά του ζητάτε να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τις νομικές αξιώσεις σας.
 • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που εκκρεμεί επαλήθευση εάν οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων σας.

 

Δικαίωμα φορητότητας

Τέχνη. 13. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε ή να λάβετε σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή τα δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, απευθείας μέσω του προφίλ σας μέσω της επιλογής εξαγωγής δεδομένων ή μέσω email αίτηση.

(2) Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που έχετε καθορίσει, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Τέχνη. 14. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα αντίρρησης

Τέχνη. 15. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από τον Διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 16. (1) Εάν ο Διαχειριστής εντοπίσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα που έχουν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν .

(2) Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να σας ειδοποιήσει εάν:

 • έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που επηρεάζονται από την παραβίαση ασφάλειας.
 • έχει λάβει στη συνέχεια μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας.
 • η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Πρόσωπα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τέχνη. 17. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας στην πλήρη λειτουργικότητά της και εν όψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει τα δεδομένα στα ακόλουθα πρόσωπα που είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων – δείτε τη λίστα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων. Οι υποδεικνυόμενοι επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Τέχνη. 18. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

Τέχνη. 19. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως εξής:

 

 

 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Κανονική λειτουργία του ιστότοπού μας: Αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του ιστότοπού μας. Μέσω αυτών, μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ως συνδεδεμένος χρήστης, να σας δείξουμε καλύτερα το περιεχόμενο, να φορτώσουμε τον ιστότοπο πιο γρήγορα, να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας και εσάς από εισβολές. Τέτοια δεδομένα, για παράδειγμα, είναι τα δεδομένα από τη συνεδρία σας – πληροφορίες σχετικά με το εάν είστε συνδεδεμένοι, το περιεχόμενο προσωρινής αποθήκευσης και άλλα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτότητά σας σε σχέση με την εγγραφή σας για χρήση της υπηρεσίας μας.

 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας για την πώληση και την παράδοση των αγαθών που προσφέρουμε.

Για αποθήκευση και πρόσβαση σε πληροφορίες

 

Αυτός ο σκοπός είναι βοηθητικός σε σχέση με την εκπλήρωση άλλων σκοπών – μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνικών μηχανισμών, το https://sahimerdan.net θα είναι σε θέση να εκπληρώσει οποιονδήποτε από τους άλλους περιγραφόμενους σκοπούς.

 

Περιλαμβάνει αποθήκευση και πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, π.χ. αναγνωριστικά συσκευής, αναγνωριστικά χρήστη, αναγνωριστικά διαφήμισης, cookies και άλλες τεχνολογίες.

 

Αυτός ο στόχος είναι βοηθητικός – χρησιμοποιώντας τους τεχνικούς μηχανισμούς που περιγράφονται σε αυτόν, θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε οποιονδήποτε από τους άλλους στόχους που περιγράφονται.

 

Για εξατομίκευση και δημιουργία προφίλ

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας για να παρέχουμε στη συνέχεια εξατομικευμένη διαφήμιση ή/και περιεχόμενο σε άλλο πλαίσιο, π.χ. άλλους ιστότοπους και εφαρμογές για κινητές συσκευές, σε εύθετο χρόνο.

 

Συνήθως, το περιεχόμενο και η συμπεριφορά σας στον ιστότοπο/εφαρμογή για κινητά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας που διέπουν τη μελλοντική επιλογή διαφημίσεων ή/και περιεχομένου που προβάλλεται.

 

Οι στόχοι που επιδιώκει το https://sahimerdan.net είναι: η παροχή καλύτερης εμπειρίας στους χρήστες των ιστότοπων με την προβολή σχετικών διαφημίσεων.

 

Για την επιλογή, παράδοση και αναφορά των προβαλλόμενων διαφημίσεων

 

Το https://sahimerdan.net προσφέρει έναν δωρεάν ιστότοπο για πρόσβαση στους χρήστες του. Για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του, το https://sahimerdan.net προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες του.

 

Είναι γνωστό ότι η προβολή διαφημίσεων και η σχετική συλλογή δεδομένων για τη συμπεριφορά των χρηστών και η κατασκευή προφίλ χρηστών είναι από τους πιο σοβαρούς λόγους για τη δημιουργία του GDPR.

 

Το https://sahimerdan.net κατανοεί τις ευθύνες του έναντι των χρηστών και προσπαθεί να περιορίσει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης της προβολής διαφημίσεων στο ελάχιστο δυνατό. Ωστόσο, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός πολύπλοκου συστήματος σχέσεων και ανταλλαγής δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς.

 

Συλλέγουμε πληροφορίες και τις συνδυάζουμε με προηγούμενες διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να επιλέξουμε και να παραδώσουμε σχετική διαφήμιση σε εσάς και να μπορέσουμε να μετρήσουμε την προβολή και την αποτελεσματικότητά της. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχετε συλλέξει προηγουμένως σχετικά με τα προηγούμενα ενδιαφέροντά σας σε επιλεγμένες διαφημίσεις, επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας, πότε εμφανίστηκε η διαφήμισή σας, πόσο συχνά εμφανίζονταν ορισμένες διαφημίσεις, πού και πότε σας εμφανίστηκαν, εάν κάνατε κάποια ενέργεια σχετικά με τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένου του κλικ στη διαφήμιση και της πραγματοποίησης μιας αγοράς.

 

Αυτός ο σκοπός δεν περιλαμβάνει εξατομίκευση και δημιουργία προφίλ.

Για την επιλογή, παράδοση και αναφορά του περιεχομένου που εξυπηρετείται

 

Συλλέγουμε πληροφορίες και τις συνδυάζουμε με πληροφορίες που συλλέγαμε προηγουμένως για να επιλέξουμε και να παραδώσουμε σχετικό περιεχόμενο σε εσάς και να μετρήσουμε την παράδοση και την αποτελεσματικότητά του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχετε συλλέξει προηγουμένως σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας στο περιεχόμενο, επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το περιεχόμενο που σας εμφανίστηκε, πόσο συχνά ή για πόσο καιρό εμφανίστηκε, εάν κάνατε κάποια ενέργεια σχετικά με το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του κλικ στο περιεχόμενο.

 

Αυτός ο σκοπός δεν περιλαμβάνει εξατομίκευση και δημιουργία προφίλ.

 

Για μέτρηση

 

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου από εσάς και τις συνδυάζουμε με πληροφορίες που έχετε συλλέξει προηγουμένως για να μετρήσουμε, να κατανοήσουμε και να αναφέρουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς.

 

Αυτός ο σκοπός δεν περιλαμβάνει εξατομίκευση και δημιουργία προφίλ.

 

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στην παροχή στους χρήστες δωρεάν πρόσβασης στο περιεχόμενο των ιστότοπών μας σε βάρος της προβολής διαφημίσεων. Με γνώμονα την κανονική λειτουργία των ιστοσελίδων μας και ακολουθώντας την κανονική επιχειρηματική λογική, χρειαζόμαστε μια βασική μέτρηση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Google Analytics και μέχρι τη στιγμή της λήψης της συγκατάθεσής σας, έχουμε απενεργοποιήσει τις λειτουργίες του Google Analytics για διαφήμιση και έχουμε υποβάλει εντολή ανωνυμοποίησης της IP σας στο Google Analytics.

 

Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, αφενός, έχουμε ελαχιστοποιήσει τον όγκο των πληροφοριών που συλλέγονται για σκοπούς μέτρησης στο ελάχιστο απαραίτητο για αυτό, και έτσι διασφαλίζουμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από τη Μέτρηση, αλλά από την άλλη πιστεύουμε ότι προστατεύουμε το έννομο συμφέρον μας για την ομαλή και αναγκαία λειτουργία των υπηρεσιών μας.

 

Για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τρίτων.

 

Για σκοπούς προγραμματισμού, αναφοράς και στατιστικών

 

Για σκοπούς σχεδιασμού, αναφοράς και στατιστικής, νοείται κάθε πράξη συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για στατιστική έρευνα ή για την προετοιμασία στατιστικών αποτελεσμάτων, καθώς και για την κατάρτιση, υλοποίηση και επαλήθευση σχεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

 

Για σκοπούς Μάρκετινγκ

 

Προκειμένου να σας στέλνουμε πάντα ενημερωμένες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας, συλλέγουμε δεδομένα όπως μια διεύθυνση e-mail ή άλλον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας – Viber, Skype, προφίλ Messenger ή ένα σε άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας.

 

Πώς προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

 

 

 

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τα πρότυπα.

 

 

 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές χρησιμοποιώντας τους πιο πρόσφατους αλγόριθμους κρυπτογράφησης και εγγυόμαστε την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας.

 

 

 

Παρά τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, γνωρίζουμε ότι γενικά η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δημόσιων δικτύων δεν είναι απολύτως ασφαλής και υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη . Δεν μπορούμε να δεχθούμε την ευθύνη για αυτές τις ευπάθειες συστημάτων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

 

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αναγνωρίζει μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση σφαλμάτων στα αρχεία μας ή/και να προβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ή στο δικαστήριο. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 

 

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία. Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα:

 

 

 

Ταυτότητα. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, σας ζητάμε να μας στείλετε τα αιτήματά σας σχετικά με αυτές τις εγγραφές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας στο https://sahimerdan.net. Διαφορετικά, διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση της.

 

Ονομασία

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης

Σοφία 1592, Λ. Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2

Ταχυδρομική διεύθυνση

Σοφία 1592, Λ. Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2

Τηλέφωνο

02 915 3 518

ιστοσελίδα

www.cpdp.bg

 

Τέχνη. 20. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των φορμών που επισυνάπτονται σε αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά, αυτές οι φόρμες δεν είναι υποχρεωτικές και μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας με οποιαδήποτε μορφή περιέχει σχετική δήλωση και σας προσδιορίζει ως κάτοχο των δεδομένων.

Τέχνη. 21. Εάν η συγκατάθεση αναφέρεται σε διαβίβαση, ο Διαχειριστής περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες ελλείψει απόφασης για επαρκή προστασία και κατάλληλα μέσα προστασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε; Πώς μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε;

 

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αναγνωριστικά που μεταφέρουμε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Πολλές διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτήν την τεχνική. Για παράδειγμα, κατά κανόνα, το εικονικό καλάθι κατά τις ηλεκτρονικές αγορές υλοποιείται με Cookies.

 

 

 

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας (με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα “Cookies συνεδρίας” με τα οποία μπορείτε να αναγνωριστείτε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Στο τέλος της επίσκεψης, τα cookies (Session-Cookies) διαγράφονται αυτόματα.

 

 

 

Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε το κατάστημά μας, μεταδίδονται μόνιμα (μόνιμα) «cookies» στον σκληρό σας δίσκο, τα οποία αποθηκεύουν αξιόπιστα τα περιεχόμενα του καλαθιού σας όσο ψωνίζετε, καθώς και για επόμενες επισκέψεις στο κατάστημά μας. Χρησιμεύουν επίσης για τον εντοπισμό καταχρήσεων, όπως κατά τη δημιουργία διπλών προφίλ. Επιπλέον, με τη βοήθεια των cookies, θυμόμαστε τα προϊόντα που έχετε δει, τα οποία μπορείτε να δείτε στην επόμενη επίσκεψή σας.

 

 

 

Τα μόνιμα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα. Δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με ονόματα, διευθύνσεις email, διευθύνσεις IP κ.λπ. Δεν δημιουργείται ατομικό προφίλ για τη χρήση του καταστήματος από εσάς.

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να την περιορίσετε σε συγκεκριμένους ιστότοπους ή μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί αμέσως μόλις σταλεί ένα cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι όταν αρνείστε ορισμένα cookies, η χρήση των υπηρεσιών του καταστήματός μας καθίσταται εντελώς ή εν μέρει αδύνατη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στο πεδίο “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Χρησιμοποιώντας cookies, σας προσφέρουμε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, παίρνετε περισσότερα από αυτά που θέλετε και λιγότερα από αυτά που δεν σας ενδιαφέρουν. Όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χρήση cookies. Καθιστούν δυνατό να κάνετε τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και με την πλήρη λειτουργικότητά του, αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, ποια προϊόντα σας άρεσαν περισσότερο από άλλα και ποια όχι. Με αυτόν τον τρόπο, το διαφημιστικό υλικό που θα λαμβάνετε από εμάς στο μέλλον θα είναι πάντα σχετικό με αυτό που θα σας ενδιέφερε και δεν θα πλημμυρίζετε από περιττές διαφημίσεις που δεν σας ενδιαφέρουν.

 

 

 

Τα cookie και οι κώδικες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε για αυτόν τον τύπο άμεσου μάρκετινγκ και για αναλυτικά στοιχεία ιστού είναι:

 

 

 

Facebook Pixel

 

Το Facebook έχει τη δική του πολιτική απορρήτου και έχετε έναν εύκολο και βολικό τρόπο να ελέγχετε τι θέλετε να βλέπετε στο προφίλ σας

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

 

 

Google Analytics

 

Αυτή είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αναλύουν τη χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περιπτώσεις που ενεργοποιείται η ανωνυμοποίηση IP για αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP σας μεταδίδεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε διακομιστή στις ΗΠΑ, όπου συντομεύεται. Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα κατόπιν αιτήματος του κατόχου αυτού του ιστότοπου για να αναλύσει τη χρήση σας, να προετοιμάσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να εκτελέσει άλλες υπηρεσίες που της έχουν ανατεθεί από τον κάτοχο σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που προωθείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Google Analytics δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη μετάδοση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση της αντίστοιχης προσθήκης για το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

Πολιτική cookie

 

Αυτή η πολιτική ισχύει για cookies και ιστότοπους που φιλοξενούνται από το https://sahimerdan.net

 

Τι είναι τα cookies;

 

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που είτε αποθηκεύονται προσωρινά στη λειτουργική μνήμη του υπολογιστή σας και διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, είτε αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασία με τον αντίστοιχο ιστότοπο. Τα “Bookies” περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου στον οποίο ανήκουν, για τον οποίο αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και ένα μοναδικό όνομα. Τα “cookies” ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ιών στον υπολογιστή σας.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των «cookies» μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών για τον καταναλωτή. Τέτοιες πληροφορίες θα είναι κρυπτογραφημένες με τρόπο που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε αυτές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Τα “cookies” χρησιμοποιούνται για:

 

 • Προσαρμογή του περιεχομένου της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις του μεμονωμένου πελάτη και βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

 

 • Η δημιουργία ανώνυμων συγκεντρωτικών στατιστικών που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο χρήστης στις τοποθεσίες Web, κάτι που βοηθά στην κατανόηση της φύσης και του περιεχομένου του ιστότοπου. και ότι ταυτόχρονα δεν υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του πολίτη.

 

 • Η χρήση των λεγόμενων «cookies» ή «cookies» εξυπηρετεί μόνο για τη διευκόλυνση και διευκόλυνση των χρηστών. Η αποδοχή ή η απόρριψη αυτών των cookies μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από εσάς μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να δείτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο αντίστοιχο στοιχείο μενού του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και σε τι χρησιμεύουν;

 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στην υπηρεσία μας μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες:

 

Απαιτούμενα cookies:

 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, όπως η διασφάλιση της πρόσβασής σας σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο cookie για να πραγματοποιήσουμε εγγραφή και σύνδεση χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που θέλετε. Αυτά τα cookies είναι cookie πρώτου κατασκευαστή και μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Εν ολίγοις, χωρίς αυτά τα cookies, η υπηρεσία μας δεν θα λειτουργήσει σωστά.

 

Cookies συμπεριφοράς:

 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες και για πόσο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για:

 

– παρέχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας μας·

 

– μετρήστε την παράδοση των διαφημιστικών μας καμπανιών (δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας στείλουμε διαφημίσεις).

 

Αυτά τα cookies μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά, καθώς και cookie πρώτου ή τρίτου μέρους (Για παράδειγμα: Adobe SiteCatalyst). Εν ολίγοις, αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφθηκαν και τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν.

 

Λειτουργικά cookies:

 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη χώρα στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχει καλύτερες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Επίσης, αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που ζητήσατε, για παράδειγμα παρακολουθώντας ένα βίντεο ή σχολιάζοντας ένα ιστολόγιο. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για:

 

– θυμηθείτε εάν έχετε χρησιμοποιήσει μια δεδομένη υπηρεσία στο παρελθόν.

 

– κάντε την εμπειρία σας στον ιστότοπο ακόμα πιο ευχάριστη θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας.

 

Αυτά τα cookies μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά, καθώς και cookie πρώτου ή τρίτου μέρους. Εν ολίγοις, αυτά τα cookies θυμούνται τις επιλογές που έχετε κάνει για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη σας.

 

Διαφημιστικά cookies:

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του αριθμού των προβολών της ίδιας διαφήμισης και για τη μέτρηση της προβολής των διαφημιστικών καμπανιών. Τα cookie διαφήμισης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διαφημιστικής δραστηριότητας στον ιστότοπο (αυτά τα cookies δεν χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας για την αποστολή διαφημίσεων). Τα cookies διαφήμισης τοποθετούνται από εγκεκριμένα τρίτα μέρη – για παράδειγμα, από διαφημιστές ή τους αντιπροσώπους τους και μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Εν ολίγοις, σχετίζονται με τη διαφημιστική δραστηριότητα που παρέχεται από εγκεκριμένα τρίτα μέρη στον ιστότοπό μας.

 

Διαχείριση και διαγραφή cookies:

 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στις ιστοσελίδες επιτρέπουν την αποθήκευση cookies. Αυτή η μέθοδος μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε η αυτόματη αποθήκευση των «cookies» να μπλοκάρεται στον ιστότοπο ή να ενημερώνεται ο συνδρομητής κάθε φορά πριν από την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή. Αναλυτικές πληροφορίες για τους διαφορετικούς τρόπους εργασίας με τα «cookies» μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες της εφαρμογής. Για να γνωρίζετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να σας βοηθήσουν ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί “Βοήθεια” στα μενού του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες:

Ρυθμίσεις cookie στον Internet Explorer

 

Ρυθμίσεις cookie στον Firefox

 

Ρυθμίσεις cookie στο Chrome

 

Ρυθμίσεις cookie σε Safari web και iOS.

 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα “cookies τρίτων”, δηλαδή τα “cookies παρόχου” που είναι τρίτα μέρη (π.χ. Facebook ή Google), ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων αυτών των παρόχων.

 

Σημειώστε ότι ο περιορισμός των cookies μπορεί να αποτρέψει ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου και να επιβραδύνει τη χρήση του.

 

Αλλαγές στην πολιτική cookie:

 

Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική μας για τα cookies θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

 

www.allaboutcookies.org